Sign the Petition
 

Taal: English / Nederlands


De petitie is door 230 personen ondertekend en aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dank voor alle steun!


Meer informatie kunt u hier onder vinden, of download de verstuurde brief hier.

Petitie om een complete, consistente en openbare databank voor alle putgegevens in Nederland op de innovatieagenda van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te zetten


Wij, de ondertekenaars van deze petitie steunen het initiatief van dGB Earth Sciences en PanTerra om het opzetten van een consistente openbare databank voor de putgegevens van Nederland, op de Innovatieagenda Aardwarmte, van Economische Zaken en Klimaat te zetten. Deze databank dient geharmoniseerd te worden met de richtlijnen van het OSDU data platform en zijn technische standaarden die zijn ontwikkeld door The Open Group OSDUTM Forum - een breed gedragen openbaar platform voor de Energie sector.

In Nederland worden putgegevens na vijf jaar openbaar gemaakt en beschikbaar gesteld via NLOG, een door TNO beheerd portaal. De openbare toegang tot deze waardevolle gegevens is instrumenteel voor de ontwikkeling van duurzame energie uit geothermische bronnen. Echter, het formaat van de bestanden in NLOG zorgt ervoor dat ieder geothermische project slechts een klein deel van de beschikbare data gebruikt. Bovendien blijft veel informatie verborgen omdat de gegevens in het huidige formaat ongeschikt zijn voor het analyseren met behulp van moderne Machine Learning technologie.

Door een moderne, openbaar toegankelijke databank op te zetten kunnen we veel werk en kosten besparen en de risico's van boringen en seismische trillingen aanzienlijk verkleinen.

Wij willen deze nieuwe moderne databank realiseren door samen te werken met TNO en EBN. We willen voortborduren op de gegevens die er nu zijn en deze bruikbaar maken.

Bekijk de brief die verstuurd is naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Initiatiefnemers

dr. ir. Paul de Groot
Mede oprichter dGB Earth Sciences


dr. ir. Paul de Groot - dGB Earth Sciences Paul heeft een MSc en PhD in Geofysica. Hij startte zijn carrière bij Shell in onderzoek, seismische processing, kwantitatieve data analyse, seismische interpretatie en E&P software support. Hierna is hij bij TNO gaan werken als onderzoeker. In 1995 heeft hij samen met Bert Bril dGB Earth Sciences opgericht, het bedrijf achter OpendTect, s werelds enige openbare seismische interpretatie platform.

Greg van de Bilt
Managing Director PanTerra Geoconsultants


Greg van de Bilt Greg is de oprichter van PanTerra Geoconsultants. Hij is sinds de oprichting werkzaam bij PanTerra als Managing Director. Greg heeft een MSc in Geologie en een MBA. PanTerra is een internationaal gerenommeerd bedrijf met een reputatie voor technische excellentie en professionele integriteit.